Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Què t’impulsa a presentar-te de nou com a candidat a l’alcaldia de Les?

Ha estat una decisió molt meditada a causa de la gran responsabilitat que suposa ser alcalde, però mantenint el mateix nivell de compromís que fa quatre anys, ja que les línies de treball adoptades en diversos àmbits es veuen recompensades amb concessions d’ajudes directes per a la implementació de projectes que permetran al municipi dels avançar i millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, una cosa molt satisfactòria. A més, per a mi suposa un gran privilegi que els companys i companyes del partit hagin tornat a dipositar en mi i en el meu equip de govern la seva confiança per a poder continuar desenvolupant aquest projecte municipal global i integrat en el conjunt de la Vall d’Aran. Penso que tenim conceptes molt clars, amb línies estratègiques ben definides que es desenvoluparan en accions i projectes concrets, amb l’objectiu de posar en el centre les necessitats de les persones que viuen en Les.

Quan vas arribar a l’alcaldia en 2019, t’esperaves que la legislatura fos així?

Crec que en 2019 no podia imaginar que en un any viuríem la pitjor crisi sociosanitària de la història recent. Des de l’Ajuntament treballem des del primer moment per a reduir el possible impacte sanitari, impulsant un pla de mesures higièniques en espais públics, reforçant no sols les desinfeccions, sinó també repartint materials de protecció individual, especialment a l’inici de la pandèmia. El tancament de la frontera amb França va tenir un impacte econòmic molt negatiu, amb mesures que no es van adaptar a la realitat de territoris transfronterers com el nostre. Això ens va portar a unes repercussions socials que van durar diversos mesos, i des del Consistori intentem mitigar-les amb ajudes concretes en programes universals, com el programa de reciclatge de llibres o la gestió de les ajudes amb els serveis socials, claus per a reduir l’impacte socioeconòmic de la pandèmia. La crisi de la COVID-19 també va afectar nivell de gestió i execució de projectes, i encara que hem pogut mantenir un nivell d’execució molt alt, hi ha projectes importants que s’han vist retardats per les circumstàncies del moment. Actualment, ens trobem reprenent aquestes gestions per a avançar en la resolució d’aquests projectes. Una de les conclusions que he arribat després d’aquest període és la necessitat de tenir clares les estratègies que ens permetin adaptar-nos als reptes de futur, per això crec que plans com el Pla de Turisme Sostenible Municipal o el Pla del Parc de la Garona – Next Generation poden ser instruments per a prevenir el desenvolupament d’aquest futur amb perspectives positives.

Quines línies estratègiques planteja Unitat d’Aran en Les per a afrontar aquests reptes de futur dels quals parles?

Durant aquest temps, hem analitzat i reflexionat sobre la realitat del nostre municipi. Després de realitzar processos d’informació pública, hem presentat uns plans per a estructurar una estratègia de futur que permeti generar marcs d’oportunitats en diferents àmbits o eixos. Hem confeccionat un Pla de Turisme Sostenible que es complementa amb estratègies desenvolupades per la màxima institució aranesa, com les rutes pedalables, o amb entitats a nivell autonòmic, com les Viles Termals. També hem desenvolupat un Pla de Regeneració Urbana d’espais i serveis a nivell d’infraestructures i instal·lacions públiques, complementari amb el projecte del Parc de la Garona – Next Generation, on s’aborden intervencions clau en qüestions de transició i eficiència energètica, posant en valor l’espai públic i el seu ús, sempre col·locant a les persones en el centre d’aquestes accions (carrers, parcs lúdics i esportius). És important tenir en compte que la resolució d’uns certs problemes ha d’abordar-se amb una visió conjunta. El Pla d’Habitatge que desenvolupa el Consell General d’Aran és un instrument important per a fer front a la problemàtica d’accés a l’habitatge social en un futur pròxim i on Les té un paper important, ja que disposem d’una àrea residencial estratègica amb terrenys propietat de INCASOL, que és l’organisme competent en la matèria. En aquesta legislatura també hem aprovat el Pla Bàsic de Mobilitat i Serveis viaris, i volem desenvolupar l’estructura bàsica d’aquest pla una vegada finalitzats els treballs de la segona fase de la Carretera, per a millorar el model de mobilitat, no sols pel que fa al trànsit rodat, sinó també en la millora del dia a dia de la població en els seus hàbits i desplaçaments diaris. Aquests plans no són inamovibles, sinó que suposen confeccionar i desenvolupar una estratègia amb objectius de futur per a millorar la nostra qualitat de vida, on les persones siguin col·locades en el centre de les accions, amb un horitzó concorde a una Agenda Urbana 2030 i un Les 2030.

Què pot aportar la candidatura d’Unitat d’Aran al municipi en comparació amb altres grups polítics?

Crec que en aquesta última legislatura tan complicada hem demostrat la solvència del nostre equip de govern i la nostra voluntat de col·locar sempre als veïns i veïnes en el centre de les polítiques que duem a terme. És important destacar que hem dut a terme un treball molt important accedint a línies de subvenció per a projectes clau com la reforma del Castell de Pijaoert, la reforma de la Hospedería Matacabòs o el PUOSC de regeneració urbana, la implantació del cablejat de fibra òptica que a la fi de març/principis d’abril es comercialitzarà i estarà operatiu. Han estat quatre anys de treball molt intens que comença a veure’s recompensat amb la confirmació de noves ajudes Next Generation, com els 190.000 € per a la renovació de l’enllumenat públic o la confirmació en breu de la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Escola de Les. Però també hem desenvolupat projectes més petits, però amb gran valor per als nostres veïns i veïnes, com la instal·lació de l’espai de augmentació dels Bombers dels amb l’antiga bomba manual d’aigua, una col·laboració amb l’associació de Bombers del poble que va servir per a dignificar aquest racó, però també per a fer un reconeixement més que merescut a aquest col·lectiu i a la gent que forma part d’ell. Hem desenvolupat molts projectes, tots ells amb una connexió i que responen a l’objectiu de desenvolupar un projecte de futur, que esperem poder continuar desenvolupant.

Un desig.

Diuen que la sort és el punt en el qual s’acumula el treball i la cerca d’oportunitats, m’agradaria poder continuar treballant per a aconseguir l’objectiu de crear un municipi amb marcs d’oportunitats necessaris per a tenir un Les 2030 amb prosperitat econòmica i oportunitats, prestar serveis públics eficients, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i on Les sigui un lloc ideal per a poder desenvolupar un projecte de vida en el qual el benestar de les persones sigui l’objectiu central.