“Convivència”

Quan escric aquestes línies respecte de la convivència tinc en el meu entorn més immediat algunes qüestions que des de la proximitat més immediata h