Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

“Convivència”

Quan escric aquestes línies respecte de la convivència tinc en el meu entorn més immediat algunes qüestions que des de la proximitat més immediata h