Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

“Aran ath dia”

La presentació de la publicació Aran ath dia suposa un nou insuflament d’oxigen a la llegua d’Aran. Una publicació escrita per promoure el debat en aranès és una experiència necessària per una llengua que ambiciona tenir un lloc en el segle XXI.