Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

LES DOS ESPANYES

Vivim dies convulsos en la política i, més enllà de les escalfors electorals, sentim el cruixit sord d’una trencadissa que afecta,