El Govern de CiU desafina

Francesc X. Boya i Alós. Diputat al Parlament de Catalunya del PSC-CpC