El fil de la pau

Article del diputat Francesc X. Boya aparegut a la premsa de Lleida en el que repassa els conflictes polítics que hi h