Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Vanessa Fandiño, escuelhuda naua presidenta dera EMD de Betren

  •        Dempús dera renóncia der anterior president, Vanessa Fandiño a prenut possession d’aguest cargue tà seguir desvolopant es accions e politiques encetades pera junta vesiau.

Unitat d’Aran a comunicat ar Ajuntament de Vielha e Mijaran eth nomenament dera naua presidenta dera EMD de Betren, Vanessa Fandiño, que pren eth sòn nau cargue damb era voluntat de seguir eth camin encetat e desvolopar atau, es projèctes enes qu’er equip de govèrn dejà trabalhe.

Deth 2019 estant, Fandiño, forme part dera junta dera pròpria EMD de Betren, a on comencèc coma vocau. Atau madeish, tanben siguec elegida còsso der Ajuntament de Vielha e Mijaran, cargue qu’ostente enquiara actualitat.

                                                           Val d’Aran, 26 d’abriu de 2022

Vanessa Fandiño, escogida nueva presidente de la EMD de Betren

  • Después de la renuncia del anterior presidente, Vanessa Fandiño ha tomado posesión de este cargo para seguir desarrollando las acciones y políticas iniciadas por la junta vecinal.

Unitat d’Aran ha comunicado al Ayuntamiento de Vielha e Mijaran el nombramiento de la nueva presidente de la EMD de Betren, Vanessa Fandiño, que toma su nuevo cargo con la voluntad de continuar el camino iniciado y desarrollar así, los proyectos en los que el equipo de gobierno trabaja.

Desde el 2019, Fandiño, forma parte de la junta de la propia EMD de Betren, dónde empezó como vocal. Así mismo, también fue elegida concejal del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, cargo que ostenta hasta la actualidad.

                                                           Val d’Aran, 26 de abril de 2022

Vanessa Fandiño, escollida nova presidenta de la EMD de Betren

  • Després de la renúncia de l’anterior president, Vanessa Fandiño ha pres possessó d’aquest càrrec per tal de seguir desenvolupant les accions i polítiques començades per la junta veïnal.

Unitat d’Aran ha comunicat a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran el nomenament de la nova presidenta de l’EMD de Betren, Vanessa Fandiño, que pren el nou càrrec amb la voluntat de continuar el camí iniciat i desenvolupar així, els projectes en què l’equip de govern treballa.

Des del 2019, Fandiño, forma part de la junta de la mateixa EMD de Betren, on va començar com a vocal. Així mateix, també va ser elegida regidora de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, càrrec que ostenta fins a l’actualitat.

                                                           Val d’Aran, 26 d’abril de 2022