Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UNITAT D´ARAN ES REUNEIX AMB LA CONSELLERA DE SANITAT, MARINA GELI PER CONCRETAR MILLORES SANITÀRIES.

Els Conselhèrs del grup Unitat d´Aran- PSC, Paco Boya i Rufino Martínez, van reunir-se amb la Consellera de Sanitat, Marina Geli, per tractar diferents qüestions de la sanitat aranesa, entre elles la proposta de nou conveni que el Departament de Sanitat fa al Conselh Generau per millorar el traspàs de competències en aquesta matèria.
Tant Paco Boya com Rufino Martínez han considerat positiva la proposta del Departament de Sanitat, que a més d´esmenar les notables diferències que hi havia al decret pel què es va traspassar la sanitat a Aran, preveurà la millora d´aquest i orientarà adequadament les relacions del Servei Aranès de la Salut amb el Departament de la Generalitat.
Els Conselhèrs d´Unitat d´Aran- PSC van reconèixer l´esforç inversor de la Generalitat de Catalunya a l´Hospital de Vielha, de 1.700.000 euros, i van reclamar als responsables de la sanitat catalana que instin al Servei Aranès de la Salut a aportar a l´Aran l´unitat mòbil de ressonàncies magnètiques, atès que ja fa més de sis mesos que és present a la resta de comarques de muntanya.