Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran condemne eth mensprètz que patís er aranés

  • Dempús dera aprobacion deth Parlament de Catalunya dera Lei 8/2022 de 9 de junh, que non reconeish era oficialitat der aranés e que n’elimine eth caractèr de lengua veïculara e d’aprenedissatge ena escòla dempús de mès de 30 ans d’escòla en aranés en nòste país, Unitat d’Aran se hig ath refús expressat pera maxima institucion aranesa e eth sector educatiu dera Val d’Aran.

Unitat d’Aran a defenut ath long de mès 40 ans era lengua pròpria d’Aran, e n’a reclamat tostemp era sua proteccion e impuls. Ara, deuant de çò que considère ua agression dirècta ara identitat e lengua araneses, eth partit se hig as mòstres de refús e reivindicacions e traslade tot eth sòn supòrt a totes aqueres accions e reivindicacions que se poguen balhar a tèrme entà deféner e respectar era lengua pròpria d’Aran.

#ErAranésNonSeTòque

Val d’Aran, 8 de junhsèga de 2022


Unitat d’Aran condena el desprecio que padece el aranés

  • Después de la aprobación del Parlament de Catalunya de la Ley 8/2022 de 9 de junio, que no reconoce la oficialidad del aranés y que elimina el carácter de lengua vehicular y de aprendizaje en la escuela después de más de 30 años de escuela en aranés en nuestro país, Unitat d’Aran se une al rechazo expresado por la máxima institución aranesa y el sector educativo de la Val d’Aran.

Unitat d’Aran ha defendido a lo largo de más de 40 años la lengua propia de Aran, y siempre ha reclamado su protección e impulso. Ahora, frente lo que considera una agresión directa a la identidad y lengua aranesas, el partido se une a las muestras de rechazo y reivindicaciones y traslada todo su apoyo a todas aquellas acciones y reivindicaciones que se puedan llevar a cabo para defender y respetar la lengua propia de Aran.

#ErAranésNonSeTòque

Val d’Aran, 8 de julio de 2022


Unitat d’Aran condemna el menyspreu que pateix l’aranès

  • Després de l’aprovació del Parlament de Catalunya de la Llei 8/2022 del 9 de juny, que no reconeix l’oficialitat de l’aranès i que n’elimina el caràcter de llengua vehicular i d’aprenentatge a l’escola després de més de 30 anys d’escola en aranès al nostre país, Unitat d’Aran s’uneix al rebuig expressat per la màxima institució aranesa i el sector educatiu de la Val d’Aran.

Unitat d’Aran ha defendido a lo largo de más de 40 años la lengua propia de Aran, y siempre ha reclamado su protección e impulso. Ahora, frente lo que considera una agresión directa a la identidad y lengua aranesas, el partido se une a las muestras de rechazo y reivindicaciones y traslada todo su apoyo a todas aquellas acciones y reivindicaciones que se puedan llevar a cabo para defender y respetar la lengua propia de Aran. ha defensat al llarg de més de 40 anys la llengua pròpia d’Aran, i sempre n’ha reclamat la seva protecció i impuls. Ara, davant del que considera una agressió directa a la identitat i la llengua araneses, el partit s’uneix a les mostres de rebuig i reivindicacions i trasllada tot el seu suport a totes aquelles accions i reivindicacions que es puguin dur a terme per a defensar i respectar la llengua pròpia d’Aran.

#ErAranésNonSeTòque

Val d’Aran, 8 de juliol de 2022