Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran apròve es sues listes tàs pròplèu eleccions municipaus e tath Conselh Generau d’Aran

Era Assemblada Generau d’UA a aprovat es listes electoraus entàs EMD, municipis e Conselh Generau d’Aran tàs eleccions deth pròplèu 28 de mai.

Unitat d’Aran presentarà candidatura en sèt municipis, tretze EMD e enes sies terçons dera Val d’Aran.

Era Comission de Listes d’UA elevèc era passada setmana ara Comission Executiva e Assemblada demilitants era prepausa de listes entàs pròplèu eleccions municipaus e tath Conselh Generau d’Aran entara sua aprovacion, atau e coma mèrquen es Estatuts deth partit, e que sigueren aprovades per unanimitat dera militància.

En aguesti comicis Unitat d’Aran presente listes en tretze Entitats Menors Descentralizades, sèt des nau municipis aranesi e en toti es Terçons d’Aran.

Maria Vergés, secretària generau d’UA, sindica d’Aran e canditata ara sindicatura, a manifestat que “en Unitat d’Aran afrontam aguestes eleccions damb fòrça illusion e damb talents de dar a conéisher es nòstes prepauses e balanci d’aguesta legislatura perque, mès enlà d’èster convençudi e convençudes de qu’eth nòste projècte ei eth mès solvent e avient entà Aran, èm er unic partit aranés damb capacitat de negociacion e infloéncia dehòra dera Val d’Aran”. Atau madeish, Vergés a volut arregraïr “a toti es òmes e hemnes, deth prumèr ath darrèr, que formen part d’aguestes listes e qu’an demostrat eth sòn compromís e generositat damb era Val d’Aran e era sua gent”.

Val d’Aran, 10 d’abriu de 2023

Unitat d’Aran aprueba sus listas para las próximas elecciones municipales y al Conselh Generau d’Aran

· La Asamblea General de UA ha aprobado las listas electorales para las EMD, municipios y Conselh Generau d’Aran para las elecciones del próximo 28 de mayo

· Unitat d’Aran presentará candidaturas en siete municipios, trece EMD y en los seis terçons de Aran

La Comisión de Listas de UA elevó la pasada semana a la Comisión Ejecutiva y Asamblea de militantes la propuesta de listas para las próximas elecciones municipales y al Conselh Generau d’Aran para su aprobación, tal y como marcan los Estatutos del partido, las cuales fueron aprobadas por unanimidad de la militancia.

En estos comicios Unitat d’Aran presenta listas en trece Entidades Menores Descentralizadas, siete de los nuevos municipios araneses y en todos los terçons de Aran.

Maria Vergés, secretaria general de UA, síndica de Aran y canditata a la sindicatura, ha manifestado que “en Unitat d’Aran enfrentamos estas elecciones con mucha ilusión y con ganas de dar a conocer nuestras propuestas y balances de legislatura porque, además de estar convencidos y convencidas de que nuestro proyecto es el más solvente y bueno para Aran, somos el único partido aranés con capacidad de negociación e influencia fuera del Valle de Aran”. Asimismo, Vergés ha querido agradecer “a todos los hombres y mujeres, del primero al último, que formen parte de estas listas y que han demostrado su compromiso y generosidad con el Valle de Aran y su gente”.

Val d’Aran, 10 de abril de 2023

Unitat d’Aran aprova les seves llistes per a les pròximes eleccions municipals i al Conselh Generau d’Aran

· L’Assemblea General de #UA ha aprovat les llistes electorals per a les EMD, municipis i Conselh Generau d’Aran per a les eleccions del pròxim 28 de maig

· Unitat d’Aran presentarà candidatures en set municipis, tretze EMD i en els sis terçons d’Aran

La Comissió de Llistes d’UA va elevar la setmana passada a la Comissió Executiva i Assemblea de militants la proposta de llistes per a les pròximes eleccions municipals i al Conselh Generau d’Aran per a la seva aprovació, tal com marquen els Estatuts del partit, les quals van ser aprovades per unanimitat de la militància.

En aquests comicis Unitat d’Aran presenta llistes en tretze Entitats Menors Descentralitzades, set dels nous municipis aranesos i en tots els terçons d’Aran.

Maria Vergés, secretària general d’UA, síndica d’Aran i canditata a la sindicatura, ha manifestat que “a Unitat d’Aran enfrontem aquestes eleccions amb molta il·lusió i amb ganes de donar a conèixer les nostres propostes i balanços de legislatura perquè, a més d’estar convençuts i convençudes que el nostre projecte és el més solvent i bo per a Aran, som l’únic partit aranès amb capacitat de negociació i influència fora del Vall d’Aran”. Així mateix, Vergés ha volgut agrair “a tots els homes i dones, del primer a l’últim, que formen part d’aquestes llistes i que han demostrat el seu compromís i generositat amb la Vall d’Aran i la seva gent”.

Val d’Aran, 10 d’abril de 2023