Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran amie a tèrme eth sòn acte d’inici de campanha

· Jos eth lèma “+ Unitat x Aran”, UA a presentat eth projècte deth partit entàs eleccions deth pròplèu 28 de mai: trabalhar entà arténher majors oportunitats, drets e autonomia entà ua Val d’Aran qu’auance cap a un futur a on era màxima prioritat deth sòn govèrn ei eth benèster des persones que i demoren.

Unitat d’Aran amiec a tèrme pendent era net d’ager eth sòn acte d’inici de campanha, un acte que compdèc damb era participacion dera secretària generau d’UA e candidata tara sindicatura d’Aran, Maria Vergés, eth president deth partit e secretari generau entath Rèpte Demografic, Francés Boya, atau coma des candidats as alcaldies municipaus e es caps de lista des terçons entàs eleccions tath Conselh Generau d’Aran.

En aguest acte, se presentèc eth lèma de campanha: “+ Unitat x Aran”, un lèma qu’englòbe eth projècte deth partit: trabalhar entà arténher majors oportunitats, drets e autonomia entà ua Val d’Aran qu’auance cap a un futur a on era màxima prioritat deth sòn govèrn ei eth benèster des persones que i demoren.

Unitat d’Aran presente ues candidatures liderades per hemnes e òmes comprometudi damb eth sòn país e era sua gent, damb un projècte centrat ena atencion as persones, eth desvolopament territoriau e era consolidacion dera nòsta autonomia politica que mos permete governar dera proximitat ençà”, manifestaue era candidata a sindica, Maria Vergés, en tot híger que: “demanam as aranesi e araneses era sua confiança en Unitat d’Aran, un partit qu’a demostrat era sua capacitat en ua legislatura coma era qu’ara barram, a on mos a calut hèr front a ua pandèmia e diuèrses crisis que mos an dificultat poder desvolopar es nòstes prepauses damb normalitat. Totun, auem artenhut granes melhores entara Val d’Aran, en tot demostrar qu’èm capables de desvolopar un projècte de futur que mos permete contunhar plaçant as persones en centre des politiques e des accions”.

Val d’Aran, 12 de mai de 2023

Unitat d’Aran lleva a cabo su acto de inicio de campaña

· Bajo el lema “+ Unitat x Aran”, UA ha presentado el proyecto del partido para las elecciones del próximo 28 de mayo: trabajar para conseguir mayores oportunidades, derechos y autonomía para una Val d’Aran que avanza hacia un futuro donde la máxima prioridad de su gobierno es el bienestar de las personas.

Unitat d’Aran ha llevado a cabo su acto de inicio de campaña, un acto que ha contado con la participación de la secretaria general de UA y candidata a la sindicatura de Aran, Maria Vergés, el presidente del partido y secretario general para el Reto Demográfico, Francés Boya, así como de los candidatos a las alcaldías municipales y de los cabeza de lista de los terçons para las elecciones al Conselh Generau d’Aran.

En este acto se ha presentado el lema de campaña: “+ Unitat x Aran”, un lema que engloba el proyecto del partido: trabajar para conseguir mayores oportunidades, derechos y autonomía para una Val d’Aran que avanza hacia un futuro donde la máxima prioridad de su gobierno es el bienestar de las personas.

Unitat d’Aran presenta unas candidaturas lideradas por mujeres y hombres comprometidos con su país y su gente, con un proyecto centrado en la atención a las personas, el desarrollo territorial y la consolidación de nuestra autonomía política, que nos permita gobernar desde la proximidad” manifestaba la candidata a síndica, Maria Vergés, añadiendo que: “pedimos a los araneses y aranesas su confianza en Unitat d’Aran, un partido que ha demostrado su capacidad en una legislatura como la que ahora cerramos, donde hemos tenido que enfrentar una pandemia y diversas crisis que nos han dificultado poder desarrollar nuestras propuestas con normalidad. Aún así, hemos conseguido grandes mejoras para la Val d’Aran, demostrando que somos capaces de desarrollar un proyecto de futuro que nos permita continuar poniendo a las personas en el centro de las políticas y las acciones”.

Val d’Aran, 12 de mayo de 2023

Unitat d’Aran duu a terme el seu acte d’inici de campanya

· Sota el lema “+ Unitat x Aran”, UA ha presentat el projecte del partit per a les eleccions del pròxim 28 de maig: treballar per a aconseguir majors oportunitats, drets i autonomia per a una Val d’Aran que avança cap a un futur on la màxima prioritat del seu govern és el benestar de les persones.

Unitat d’Aran ha dut a terme el seu acte d’inici de campanya, un acte que ha comptat amb la participació de la secretària general d’UA i candidata a la sindicatura d’Aran, Maria Vergés, el president del partit i secretari general per al Repte Demogràfic, Francés Boya, així com dels candidats a les alcaldies municipals i els cap de llista dels terçons per a les eleccions al Conselh Generau d’Aran.

En aquest acte s’ha presentat el lema de campanya: “+ Unitat x Aran”, un lema que engloba el projecte del partit: treballar per a aconseguir majors oportunitats, drets i autonomia per a una Val d’Aran que avança cap a un futur on la màxima prioritat del seu govern és el benestar de les persones.

Unitat d’Aran presenta unes candidatures liderades per dones i homes compromesos amb el seu país i la seva gent, amb un projecte centrat en l’atenció a les persones, el desenvolupament territorial i la consolidació de la nostra autonomia política, que ens permeti governar des de la proximitat” manifestava la candidata a síndica, Maria Vergés, afegint que: “demanem als aranesos i araneses la seva confiança en Unitat d’Aran, un partit que ha demostrat la seva capacitat en una legislatura com la que ara tanquem, on hem hagut d’enfrontar una pandèmia i diverses crisis que ens han dificultat poder desenvolupar les nostres propostes amb normalitat. Tot i així, hem aconseguit grans millores per a la Val d’Aran, demostrant que som capaços de desenvolupar un projecte de futur que ens permeti continuar posant a les persones en el centre de les polítiques i les accions”.

Val d’Aran, 12 de maig de 2023