Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA prebotge ua mocion ena Deputacion entà dar supòrt as ajuntaments en matèria d’abitatge

Era prepausa demane tanben reactivar programes de reabilitacion urbana

Eth grop d’Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida a presentat ua mocion entar impuls d’ua politica de supòrt as ens locaus de Lleida, Pirenèu e Aran en matèria d’abitatge. Era propòsta, que s’a debatut ena session plenària d’aué dijaus, sage de veïcular es ajuts d’abitatge previsti per ens provinciau entà assessorar e dar supòrt as ajuntaments damb er objectiu d’afavorir er accès a un abitatge digne e assequible entara ciutadania e tanben entà activar es politiques de besonh entara reabilitacion e regeneracion der entramat urban des pòbles e municipis damb abitages uets per manca de mantenements e melhores.

Era iniciativa ei frut d’ua esmenda qu’eth grop d’UA presentèc entara aprobacion deth pressupòst de 2021 dera Deputacion. D’aguest acòrd, se derivèc era creacion d’ua Taula Estrategica der Abitatge dera demarcacion de Lleida, Pirenèu e Aran.

“Volem hèr efectiu eth compromís aquerit damb eth nòste supòrt ath pressupòst en establir ua estratègia conjunta entre es administracions entà desvolopar ua politica que favorisque eth dret a un abitatge digne e assequible, damb era promocion publica d’abitatges per part dera Generalitat, competenta en aguesta matèria, o en tot reactivar programes de reabilitacion urbana enes nòsti pòbles entà hèr possible er arraïtzament dera joenessa e de naua populacion, especiaument en aguesti moments d’increment des dificultats sociaus e economiques”, a manifestat eth deputat portavotz d’UA, Amador Marqués.

Aran, 18 de març de 2021

 

UA promueve una moción en la Diputación para dar apoyar a los ayuntamientos en materia de vivienda

La propuesta pide también reactivar programas de rehabilitación urbana

El grupo de Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida ha presentado una moción para el impulso de una política de apoyo a los entes locales de Lleida, Pirineo y Aran en materia de vivienda. La propuesta, que ha sido debatida en la sesión plenaria de hoy jueves, intenta vehicular las ayudas de vivienda previstas por el ente provincial para asesorar y dar apoyo a los ayuntamientos con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda digna y asequible para la ciudadanía y también para activar las políticas necesarias para la rehabilitación y regeneración del entramado urbano de los pueblos y municipios con viviendas vacías por falta de mantenimientos y mejoras.

La iniciativa es fruto de una enmienda que el grupo de UA presentó para aprobación del presupuesto de 2021 de la Diputación. De este acuerdo, se derivó la creación de una Mesa Estratégica de la Vivienda de la demarcación de Lleida, Pirineo y Aran.

“Queremos hacer efectivo el compromiso adquirido con nuestro apoyo al presupuesto en establecer una estrategia conjunta entre las administraciones para desarrollar una política que favorezca el derecho a una vivienda digna y asequible, con la promoción pública de viviendas por parte de la Generalitat, competente en esta materia, o reactivando programas de rehabilitación urbana en nuestros pueblos para posibilitar el arraigo de la juventud y de nueva población, especialmente en estos momentos de incremento de las dificultades sociales y económicas”, ha manifestado el diputado portavoz de UA, Amador Marqués.

 

Aran, 18 de marzo de 2021

 

UA promou una moció a la Diputació per donar suport als ajuntaments en matèria d’habitatge

La proposta demana també reactivar programes de rehabilitació urbana

El grup d’Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida ha presentat una moció per a l’impuls d’una política de suport als ens locals de Lleida, Pirineu i Aran en matèria d’habitatge. La proposta, que ha estat debatuda en la sessió plenària d’avui de dijous, intenta vehicular les ajudes d’habitatge previstes per l’ens provincial per assessorar i donar suport als ajuntaments amb l’objectiu d’afavorir l’accés a un habitatge digne i assequible per a la ciutadania i també per activar les polítiques necessàries per a la rehabilitació i regeneració de l’entramat urbà dels pobles i municipis amb habitatges buits per manca de manteniments i millores.

La iniciativa és fruit d’una esmena que el grup d’UA va presentar per aprovació del pressupost de 2021 de la Diputació. D’aquest acord, es va derivar la creació d’una Taula Estratègica de l’Habitatge de la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran.

“Volem fer efectiu el compromís adquirit amb el nostre suport a el pressupost en establir una estratègia conjunta entre les administracions per desenvolupar una política que afavoreixi el dret a un habitatge digne i assequible, amb la promoció pública d’habitatges per part de la Generalitat, competent en aquesta matèria, o reactivant programes de rehabilitació urbana en els nostres pobles per possibilitar l’arrelament del jovent i de nova població, especialment en aquests moments d’increment de les dificultats socials i econòmiques”, ha manifestat el diputat portaveu d’UA, Amador Marqués.

 

 Aran, 18 de març de 2021