Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA demane ar Ajuntament de Bossòst sus eth futur dera bastissa der antic cinèma

Eth grop aufrís era sua collaboracion entà hèr viable er equipament municipau.

Eth grop d’Unitat d’Aran a demanat ar Ajuntament de Bossòst sus eth futur dera bastissa der antic cinèma, ara que ja ei propietat municipau, dempús des negociacions entath sòn aqueriment qu’amièc a tèrme er anterior equip de govèrn entestat per alcalde Amador Marqués. En aguest sens, UA a mostrat era sua preocupacion dauant der estat de deteriorament der equipament municipau, plaçat ath costat deth recinte escolar, e a demanat ar Ajuntament qu’amie a tèrme es trabalhs oportuns entà assegurar-ne eth sòn estat balhat qu’eth mantenement des equipaments municipaus ei ua obligacion deth consistòri.

Eth grop d’UA a aufrit era sua collaboracion entà hèr possibla era reabilitacion der antic centre culturau de Bossòst, damb era ajuda de d’autes administracions publiques, coma eth Conselh Generau d’Aran. “Entad açò, cau qu’er Ajuntament inicie es prumèri passi entà mantier es trobades de besonh e definir eth projècte de futur entà un centre qu’entenem ei clau entara prosperitat economica e culturau de Bossòst”, segontes a manifestat eth còsso Marqués.

Val d’Aran, 15 de deseme de 2023

UA pide al Ayuntamiento de Bossòst sobre el futuro del edificio del antiguo cine

El grupo ofrece su colaboración para hacer viable el equipamiento municipal.

El grupo de Unitat d’Aran ha pedido al Ayuntamiento de Bossòst sobre el futuro del edificio del antiguo cine, ahora que ya es propiedad municipal, después de las negociaciones para su adquisición que llevó a cabo el anterior equipo de gobierno encabezado por el alcalde Amador Marqués. En este sentido, UA ha mostrado su preocupación frente al estado de deterioro del equipamiento municipal, situado junto al recinto escolar, y ha pedido al Ayuntamiento que lleve a cabo los trabajos oportunos para asegurar su estado dado que el mantenimiento de los equipamientos municipales es una obligación del consistorio.

El grupo de UA ha ofrecido su colaboración para hacer posible la rehabilitación del antiguo centro cultural de Bossòst, con la ayuda de otras administraciones públicas, como el Conselh Generau d’Aran. “Para ello, es necesario que el Ayuntamiento inicie los primeros pasos para mantener los encuentros necesarios y definir el proyecto de futuro para un centro que entendemos es clave para la prosperidad económica y cultural de Bossòst”, según ha manifestado el concejal Marqués.

Val d’Aran, 15 de diciembre de 2023

UA demana a l’Ajuntament de Bossòst sobre el futur de l’edifici de l’antic cinema

El grup ofereix la seva col·laboració per fer viable l’equipament municipal.

El grup d’Unitat d’Aran ha demanat a l’Ajuntament de Bossòst sobre el futur de l’edifici de l’antic cinema, ara que ja és propietat municipal, després de les negociacions per adquirir-lo que va dur a terme l’anterior equip de govern encapçalat per l’alcalde Amador Marquès. En aquest sentit, UA ha mostrat la seva preocupació davant de l’estat de deteriorament de l’equipament municipal, situat al costat del recinte escolar, i ha demanat a l’Ajuntament que dugui a terme els treballs oportuns per assegurar-ne l’estat atès que el manteniment dels equipaments municipals és una obligació del consistori.

El grup d’UA ha ofert la seva col·laboració per fer possible la rehabilitació de l’antic centre cultural de Bossòst, amb altres administracions públiques, com el Conselh Generau d’Aran. “Per això, cal que l’Ajuntament iniciï els primers passos per mantenir les trobades necessàries i definir el projecte de futur per a un centre que entenem és clau per a la prosperitat econòmica i cultural de Bossòst”, segons ha manifestat el regidor Marqués.

Val d’Aran, 15 de desembre de 2023