Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Marc Tarrau, candidat tara alcaldia: “Naut Aran a de besonh un cambi”

·      Aguesta tarde s’a celebrat er acte de presentacion de Marc Tarrau coma candidat tara alcaldia de Naut Aran enes pròplèus eleccions municipaus deth mes de mai.

Unitat d’Aran a presentat aué ath sòn candidat tara alcaldia de Naut Aran, Marc Tarrau, en un acte celebrat en pòble de Garòs.

Pendent er acte, en que tanben an prenut part Amador Marqués, vicesecretari generau d’UA e alcalde de Bossòst, Paco Boya, president d’UA e secretari generau tath rèpte demografic e Maria Vergés, secrerària generau deth partit e sindica d’Aran, eth candidat Marc Tarrau a destacat que “dempús de vint ans de govèrns de Convergéncia Aranesa en Naut Aran, ei de besonh un cambi que pogue desvolopar un projècte clar entath municipi”.

En aguest sens Tarrau a expressat era sua volontat de “trabalhar damb eth madeish rigor e esfòrç damb qu’ac è hèt pendent aguesti darrèri ueit ans coma pedani de Bagergue” en tot híger que “er accès ara viuenda des joeni aranesi, eth soenh des nòsti pòbles e es sòns entorns e era melhora e adequacion sostenible dera mobilitat en toti es sòns encastres, son èishi basics deth nòste projècte. Gràcies ar equip que m’acompanharà que, son òmes e hemnes totauments comprometudi damb eth servici public, meteram as persones en centre, en tot melhorar era qualitat de vida des vesins e vesies deth nòste municipi, Naut Aran”.

                                                           Val d’Aran, 14 de gèr de 2023

Marc Tarrau, candidato a la alcaldía: “Naut Aran necesita un cambio”

Esta tarde se ha celebrado el acto de presentación de Marc Tarrau como candidato a la alcaldía de Naut Aran en las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

Unitat d’Aran ha presentado hoy a su candidato a la alcaldía de Naut Aran, Marc Tarrau, en un acto celebrado en el pueblo de Garòs.

Durante el acto, en el que también han tomado parte Amador Marqués, vicesecretario general de UA y alcalde de Bossòst, Paco Boya, presidente de UA y secretario general para el reto demográfico y Maria Vergés, secretaria general del partido y síndica de Aran, el candidato Marc Tarrau ha destacado que “después de veinte años de gobiernos de Convergencia Aranesa en Naut Aran, es necesario un cambio que pueda desarrollar un proyecto claro para el municipio”.

En este sentido Tarrau ha expresado su voluntad de “trabajar con el mismo rigor y esfuerzo con el que lo he hecho durante estos últimos ocho años como pedáneo de Bagergue” añadiendo que “el acceso a la vivienda de los jóvenes araneses, el cuidado de nuestros pueblos y sus entornos y la mejora y adecuación sostenible de la movilidad en todos sus ámbitos, son ejes básicos de nuestro proyecto. Gracias al equipo que me acompañará que, son hombres y mujeres totalmente comprometidos con el servicio público, pondremos a las personas en el centro, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, Naut Aran”.

Val d’Aran, 14 de enero de 2023

Marc Tarrau, candidat a l’alcaldia: “Naut Aran necessita un canvi”

Aquesta tarda s’ha celebrat l’acte de presentació de Marc Tarrau com a candidat a l’alcaldia de Naut Aran a les properes eleccions municipals del mes de maig.

Unitat d’Aran ha presentat avui el seu candidat a l’alcaldia de Naut Aran, Marc Tarrau, en un acte celebrat al poble de Garòs.

Durant l’acte, en què també hi han pres part Amador Marqués, vicesecretari general d’UA i alcalde de Bossòst, Paco Boya, president d’UA i secretari general per al repte demogràfic i Maria Vergés, secretària general del partit i síndica d’Aran, el candidat Marc Tarrau ha destacat que “després de vint anys de governs de Convergència Aranesa a Naut Aran, és necessari un canvi que pugui desenvolupar un projecte clar per al municipi”.

En aquest sentit Tarrau ha expressat la seva voluntat de “treballar amb el mateix rigor i esforç amb què ho he fet durant aquests últims vuit anys com a pedani de Bagergue” afegint que l’accés a l’habitatge dels joves aranesos, la cura dels nostres pobles i els seus entorns i la millora i l’adequació sostenible de la mobilitat en tots els seus àmbits, són eixos bàsics del nostre projecte. Gràcies a l’equip que m’acompanyarà que, són homes i dones totalment compromesos amb el servei públic, posarem les persones al centre, millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre municipi, Naut Aran.

                                                           Val d’Aran, 14 de gener de 2023