Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El nou Conveni entre el Conselh Generau i el departament de Salut de la Generalitat millora la coordinació en matèria sanitària

Així mateix, amb aquest conveni quedaran perfectament delimitades les atribucions competencials de cada ens i també tot el que fa referència a les qüestions vinculades al finançament així com també a les noves prestacions i nous serveis que es puguin oferir en base a les necessitats territorials.