Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Grup de Progrés Municipal (Unitat d’Aran-PSC) al municipi de Naut Aran ha sol•licitat a l’Ajuntament la celebració d’un ple extraordinari

El Grup de Progrés Municipal demana la inclusió dels següents punts de
l’ordre del dia a debatre en aquest ple:
 

 • explicació de la situació del sector elèctric a Naut Aran
 • explicació dels protocols de regulació de trànsit i neteja de carreteres
  entre Mossos d’Esquadra, direcció general de Carreteres de la Generalitat,
  Baqueira Beret i Ajuntament de Naut Aran
 • valoració del programa actual de neteja de neu dels nuclis urbans dels
  pobles de Naut Aran
 • valoració del programa municipal de seguiment i atenció d’emergències
 • explicació del funcionament del servei de recollida d’escombraries
 • valoració del servei de transport públic a la Val d’Aran i del seu
  reforç en èpoques ‘punta’
 • explicació del funcionament del gabinet de premsa de l’Ajuntament de
  Naut Aran
 • valoració de la posició de l’Ajuntament de Naut Aran respecte
  l’ampliació de Baqueira Beret pel Monte 262 (Parros i Forcall) amb un nou
  accés per Bagergue

Alhora, el Grup de Progrés Municipal demana l’aprovació en aquest ple dels
següents acords:

 • redacció d’un Pla d’Emergències Municipal
 • redacció d’un pla d’actuació de neteja de neu
 • redacció d’un pla de pàrquings i altres infrastructures
 • creació d’un gabinet de premsa de l’Ajuntament de Naut Aran per tal
  d’analitzar la informació publicada i emprendre accions per contrarrestar la
  mala imatge
 • donar suport als alcaldes pedanis de les entitats menors de Bagergue i
  Unha en les negociacions que mantinguin per augmentar el progrés dels seus
  pobles i del conjunt del municipi
 • sol·licitar al Conselh Generau d’Aran l’elaboració i redacció d’un nou
  pla de Transport Públic Interval
 • sol·licitar al Conselh Generau d’Aran explicacions sobre el servei de
  recollida d’escombraries i, si s’escau, sol·licitar a aquest ens la dimissió
  del responsable polític del departament.