Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El DPTOP impulsa la instal·lació d’abeuradors integrats al paisatge a la Vall de Boí

Coincidint amb una visita a la Vall de Boí, el conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal, va proposar a l’alcalde i president del Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça, Joan Perelada, retirar les banyeres que els
ramaders de la zona fan servir per a subministrar aigua als seus animals.

La reutilització d’aquests estris domèstics és una pràctica habitual a moltes
zones de muntanya. Les banyeres es traslladen per les diferents pastures
durant l’estiu, acompanyant els ramats, i romanen als prats també durant
l’hivern, oferint, en ocasions, una visió desendreçada de l’entorn.

El DPTOP i l’Ajuntament de la Vall de Boí van acordar impulsar la substitució
de les banyeres per uns models d’abeuradors homogenis que milloressin la
percepció visual del paisatge de la vall i que fossin adients a la importància
turística i cultural de la zona.

Per això, s’ha consensuat amb els ramaders de la zona el model i la quantitat
d’abeuradors més adients a les seves necessitats. D’aquesta manera, ja s’ha
iniciat la instal·lació de 12 coms fixos, a Erill la Vall, Barruera, Taüll, Durro i Boí,
i altres 64 de mòbils. Amb aquesta actuació paisatgística es retiraran de
l’entorn de la Vall de Boí un total de 76 banyeres que són substituïdes per
aquests coms més pràctics i útils per al ramader i més respectuosos i integrats
al paisatge de la Vall.

El conseller ha avançat la voluntat d’estendre l’exemple de la Vall de Boí a la
resta de municipis de la comarca de l’Alta Ribagorça. En aquest sentit, el
conseller Nadal ha explicat que, “un cop feta i quan es vegi l’efecte” d’aquesta
actuació, “ho convertirem en un programa que es pugui estendre a la resta de
comarques de muntanya”.

Una actuació exemplar per a la cura del paisatge

Aquesta actuació i els fons necessaris per a la seva execució es deriven de
l’aplicació de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya,
que consagra la riquesa paisatgística com a patrimoni ambiental, cultural i
històric, que repercuteix en la qualitat de vida dels ciutadans i que pot
esdevenir un recurs de desenvolupament econòmic.

Per tal de traslladar a la pràctica aquestes directrius, la Llei preveu, entre
d’altres instruments, les anomenades actuacions exemplars, és a dir, accions
concretes a tot Catalunya per tal de millorar espais degradats o conservar els
valors paisatgístics d’altres.

Aquestes actuacions exemplars, entre les què s’inclou la retirada de les
banyeres de la Vall de Boí, s’executen mitjançant la cooperació entre les
diferents administracions i els agents privats implicats i compten amb un Fons
específic per a finançar-se.