Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

EL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA, I GAS NATURAL SIGNEN UN ACORD PER A LA INCLUSIÓ DE LA VALL D´ARAN DINS EL PLA DE GASIFICACIÓ DE CATALUNYA

El Departament de Treball i Indústria i Gas Natural han signat un acord per a la inclusió de la Vall d´Aran dins el Pla de Gasificació de Catalunya. Aquest Pla va ser subscrit pel Govern de la Generalitat i la companyia l´abril de 1991, i al llarg d´aquests anys s´hi han afegit diferents municipis i zones de Catalunya. Amb la gasificació de la Vall d´Aran, un 86% de la població d´aquesta comarca tindrà accès a aquest combustible.

Com a conseqüència de l´acord, el Departament de Treball i Indústria agilitarà els tramits administratius necessaris per a l´obtenció dels permisos i autoritzacions per a la gasificació de la Vall d´Aran. El Govern també efectuarà les gestions necessàries perquè la companyia rebi la retribució específica que la normativa preveu per aquelles inversions que permetin la gasificació de noves poblacions.

La infrastructura de transport i gasificació, que preveu una inversió de 20 milions d´euros, la durà a terme Gas Natural. La nova infrastructura, que unirà França amb Catalunya, comprèn un total de 37 Km en territori català i connectarà a la frontera amb la xarxa francesa.

7.200 habitants amb gas natural

Amb la gasificació de la Vall d´Aran, uns 7.200 habitants- els 86% de la població de la comarca- tindran accés al gas natural. Algunes de les poblacions gasificades seran Les, Bossòst, Vielha, Arties, Salardú i Baqueira.

La construcció del gasoducte permetrà donar un fort impuls a l´economia de la Vall d´Aran, en dotar-la d´un recurs energètic que accedirà d´una manera directa a les llars i als establiments turístics, fonamentals en l´economia de la comarca. Aquest projecte permetrà eliminar la dependència del transport de combustibles que presenta greus dificultats els mesos de climatologia més dura i que, d´altra banda, coincideixen amb els de major activitat. També suposarà un incentiu i facilitarà la consolidació del sector de la indústria transformadora de la zona.

El seguiment del projecte el durà a terme una Comissió Mixta del Departament de Treball i Indústria, i Gas Natural.

11 de desembre de 2004