Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Comunicat d’Unitat d’Aran en favor de la candidatura olímpica del Pirineu per als JJOO d’hivern de 2030

La candidatura dels Pirineus per als JJOO d’hivern de 2030 presenta una oportunitat donat l’impuls que aquesta fita generaria també a la Val d’Aran, tant en la millora de les infraestructures existents (ja siguin esportives, viàries o de comunicació digital) com en la projecció internacional del la Val d’Aran.

Així mateix, aquesta candidatura suposarà també un impuls del projecte esportiu aranès com fer també del la Val d’Aran un referent pel que als esports d’hivern a nivell mundial es refereix.

Aquesta candidatura ha de ser el motor per a la consolidació d un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb la terra i la gent que viu en ella. Una terra que hem heretat dels nostres avantpassats i que volem continuar cuidant i defensant, per a la qual volem un futur sostenible i equitaitivo, amb una economia diversificada i serveis públics de qualitat al nivell que ciutadania mereix.

És per això que, des de Unitat d’Aran, manifestem el nostre suport a la candidatura olímpica del Pirineu per als pròxims JJOO d’hivern de 2030.

Aran, 14 de novembre de 2021